poniedziałek, 16 października 2017

Będzie remont schodów w rejonie wiaduktu al. Roździeńskiego nad linią kolejową?

Poprosiliśmy władze miasta o podjęcie rozmów z katowickim oddziałem GDDKiA w sprawie przeprowadzenia remontu schodów przy zejściu z wiaduktu al. W. Roździeńskiego nad linią kolejową (w rejonie McDonald's-a). Pismem z 5 października 2017 r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przekazał sprawę do katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

wtorek, 10 października 2017

Nowa droga połączy ul. Deszczową i ul. J. Korczaka?

W odpowiedzi na nasze zapytanie Wydział Rozwoju Miasta UM Katowice poinformował, że zakłada się wykonanie nowego układu drogowego w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka (uchwała nr LXI/1245/10 Rady Miasta Katowice). Plany Miasta obejmują poprowadzenie drogi na odcinku od ul. Korczaka do ul. Deszczowej z podziałem na 2 etapy realizacji przedsięwzięcia - I etap od ul. J. Korczaka zakończony ślepo przed terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej), II etap to kontynuacja drogi do ul. Deszczowej. Aktualnie przygotowywane są wytyczne dla zlecenia prac projektowych. Po określeniu szczegółowego zakresu inwestycji informacja o zamierzeniu zostanie przedstawiona na Platformie Konsultacji Społecznych Katowice.


O sprawie napisał także portal INFOKATOWICE.PL


Do planowanych 500 nowych mieszkań w Katowicach miasto wybuduję drogę w dwóch etapach
Do planowanych 500 nowych mieszkań w Katowicach miasto wybuduję drogę w dwóch etapach. Powstanie nowe połączenie drogowe, które połączy ulicę Janusza Korczaka z ulica Deszczową. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy. Chodzi o budowę połączeń drogowych pod planowane w tym rejonie dzielnicy Burowiec osiedle z rządowego programu „Mieszkanie Plus”. 
W ramach programu w Katowicach ma powstać tysiąc mieszkań, 500 na Nikiszowcu na obszarze położonym przy ul. Górniczego Dorobku, oraz 500 w Burowcu. Mają to być lokale 2,3 i 4-pokojowe. Mieszkania mają być gotowe na przełomie 2019/2020 roku.
W założeniu Mieszkanie Plus ma być skierowane do osób, których kryteria dochodowe nie pozwalają na otrzymanie lokalu od miasta, ani na zakup własnego mieszkania. 
Powstanie droga
W połowie września informowaliśmy, że władze miasta wprowadzają do wieloletnich prognoz finansowych nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej”. Według planów na ten cel w 2018 roku przeznaczonych będzie 2,3 mln złotych, a w 2019 roku – 2 mln złotych. Chodzi o tereny w dzielnicy Burowiec, które mają zostać zabudowane osiedlem mieszkaniowym z rządowego programu „Mieszkanie Plus”.Na początku października Wydział Rozwoju Miasta katowickiego magistratu poinformował, że nowa droga powstanie w dwóch etapach. Najpierw zbudowana zostanie jezdnia od ulicy Janusza Korczaka w kierunku zachodnim. Dopiero drugi etap zakłada połączenie nowej ulicy z rejonem osiedla mieszkaniowego przy ulicach Deszczowej i Zimowej. Droga dochodziłaby do ul. Deszczowej prawdopodobnie poprzez poszerzoną ulicę Babiego Lata (na północ od budynków zlikwidowanego Gimnazjum nr 11).

[…] Zakłada się wykonanie nowego układu drogowego w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka w Katowicach (uchwała nr LXI/1245/10 Rady Miasta Katowice). Plany Miasta obejmują poprowadzenie drogi na odcinku od ul. Korczaka do ul. Deszczowej z podziałem na 2 etapy realizacji przedsięwzięcia – I etap od ul. Korczaka zakończony ślepo przed terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej), II etap kontynuacja drogi do ul. Deszczowej. Aktualnie przygotowywane są wytyczne dla zlecenia prac projektowych. Po określeniu szczegółowego zakresu inwestycji informacja o zamierzeniu zostanie przedstawiona na Platformie Konsultacji Społecznych Katowice – informują katowiccy urzędnicy.

O lokal w ramach rządowego programu mogą starać się wszyscy, zarówno nowi jak i obecni mieszkańcy. Preferowane będą rodziny, w tym rodziny wielodzietne. Przewiduje się, że będą brane pod uwagę kryteria dochodowe i brak posiadanego innego lokalu mieszkalnego.

piątek, 6 października 2017

Linia tramwajowa wzdłuż al. W. Roździeńskiego? Przetarg na wykonanie studium prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku

18 września 2017 r. zwróciliśmy się z zapytaniem do władz miasta, czy władze Katowic posiadają informację na jakim etapie jest obecnie przygotowanie przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. studium wykonalności dla koncepcji linii tramwajowej z Katowic do Sosnowca, wzdłuż alei Walentego Roździeńskiego (zgodnie m.in. z założeniami, przedstawionymi przez Tramwaje Śląskie S.A. na posiedzeniu Komisji Transportu Rady Miasta Katowice w dniu 26 czerwca 2017 roku). W odpowiedzi z dnia 2 października 2017 r. wiceprezydent miasta Bogumił Sobula poinformował, że w Tramwajach Śląskich S.A. trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonanie studium wykonalności dla linii tramwajowej wzdłuż al. W. Roździeńskiego (przetarg będzie ogłoszony prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku).

czwartek, 5 października 2017

Tabliczki z zakazem karmienia gołębi?

30 września 2017 r. zwróciliśmy się do słuzb miejskich z zapytaniem, czy władze miasta mogą rozważyć ustawienie tabliczek z zakazem dokarmiana gołębi na terenie między blokiem ul. Pogodna 4-4a-4b a ul. Pogodna 6-6a-6b? Ustawiono już (bardzo zasadne) tabliczki przypominające o zbieraniu psich odchodów. Niestety na ziemi leżą kilogramy chleba, a samochody niszczeją pod warstwą ptasich (gołębich) odchodów. W odpowiedzi z dnia 4 października 2017 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice poinformował, że zabezpieczył w planie budżetu na następny rok środki na ulotki informujące o zakazie dokarmiania gołębi oraz na ewentualne tabliczki dotyczące powyższego problemu.

wtorek, 3 października 2017

Będzie wiata na przystanku w Dąbrówce?

28 sierpnia 2017 r. zwróciliśmy się z prośbą do władz miasta o rozważenie możliwości zamontowania wiaty przystankowej na przystanku autobusowym Katowice Dąbrówka Mała Spółdzielnia (kierunek: Siemianowice Śląskie). Wiata przyczyni się do polepszenia warunków korzystania z przystanku autobusowego przez oczekujących na autobus pasażerów (szczególnie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych). W odpowiedzi z dnia 18 września 2017 r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach poinformował, że wiata zostanie ustawiona do końca roku jeśli MZUM uzyska niezbędne pozwolenia.piątek, 29 września 2017

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim: Będzie monitoring Burowca i Szopienic!

29 września 2017 r. poznaliśmy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim. W naszej Jednostce Pomocniczej Szopienice-Burowiec będą realizowane następujące projekty:
- L/1/15/2017 "Monitoring dla Szopienic i Burowca" - 1464 (38,54%) głosów
- L/3/15/2017 "BEZPIECZNE SZOPIENICE" - 510 (13,42%) głosów
- L/8/15/2017 "Bezpieczne dzieciństwo. Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci" - 491 (12,92%) głosów

Cieszymy się, że wspólny projekt naszej inicjatywy i portalu Szopienice.org będzie zrealizowany w 2018 roku - L/1/15/2017 "Monitoring dla Szopienic i Burowca".

Ogólna frekwencja w głosowaniu wyniosła 13,6%, natomiast w naszej jednostce pomocniczej to 11,12%. Dziękujmy wszystkim za oddane głosy i zaangażowanie.

Szczegółowe informacje znajdziecie na tej stronie: bo.katowice.eu.

poniedziałek, 25 września 2017

Odbiory nowej siłowni plenerowej w dzielnicy Burowiec!

20 września 2017 r. przedstawiciele naszej inicjatywy uczestniczyli w odbiorze siłowni plenerowej na skwerze Janiny Klatt. Projekt powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. To kolejna inwestycja w naszej dzielnicy, która powstała dzięki głosom mieszkańców.