wtorek, 12 czerwca 2018

Podsumowanie miesiąca MAJA 2018 r.

Podsumowanie działań grupy "Burowiec - Inicjatywa Mieszkańców" w miesiącu maju 2018 r.
 • 3 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49271. Dotyczył zapadającego się chodnika w rejonie latarni ulicznej (rejon ul. gen. J. Hallera 56). W dniu 4 maja 2018 r. MZUM poinformował nas, że przyjął sprawę do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 3 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49273. Dotyczył wybrzuszenia chodnika i ubytków chodnika w rejonie przejścia dla pieszych (skrzyżowanie ulic Deszczowej i Szronowej). W dniu 4 maja 2018 r. MZUM poinformował nas, że przyjął sprawę do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 3 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49270. Dotyczył popisanej elewacji bocznej bloku przy ul. Przedwiośnie 9. W dniu 4 maja 2018 r. poinformowano nas, że alert został przekazany do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  ------------------------------------------------
 • 6 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49375. Dotyczył otwartej studzienki kanalizacyjnej przy ul. Przedwiośnie 9. W dniu 7 maja 2018 r. sprawa została przekazana do weryfikacji służbom Katowickich Wodociągów S.A. W dniu 11 maja 2018 r. służby Katowickich Wodociągów S.A. poinformowały, że uzupełniły brakującą pokrywę studni kanalizacyjnej.
  ------------------------------------------------
 • 6 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49376. Dotyczył porzuconego samochodu przy ul. Kuśnierskiej. W dniu 7 maja 2018 r. sprawa została przekazana do weryfikacji Straży Miejskiej w Katowicach.
  ------------------------------------------------
 • 8 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49475. Dotyczył zaniedbanego boiska sportowego i zbyt małej ilość ławek i koszy na osiedlu przy ul. Płochy. W dniu 4 czerwca 2018 r. Straż Miejska poinformowała, że informacje dotyczące zaniedbanych boisk przekazaliśmy do Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej, którzy są właścicielami wskazanego w zgłoszeniu terenu. W odpowiedzi Straż Miejska otrzymała informację, że boisko-stary kort nie jest użytkowane od od kilkunastu lat, jednak nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia. W 2017 roku w uzgodnieniu z Inicjatywą Mieszkańców i na ich wniosek została wydana zgoda na wykonanie na murze usytuowanym na boisku. Sprawa zamontowania dodatkowych ławek i koszy na osiedlu zostanie zrealizowana w terminie do 2-3 miesięcy. Aktualnie w porozumieniu z z przedstawicielami Inicjatywy Mieszkańców prowadzone są działania związane z ich lokalizacją. W 2017 r. spółdzielnia zamontowała na osiedlu 11 ławek.
  ------------------------------------------------
 • 8 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49476. Dotyczył zaniedbanego, niezabezpieczonego, nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa placu zabaw w rejonie ul. Kijowskiej 97h w Katowicach. W dniu 8 maja 2018 r. sprawa została przekazana do weryfikacji i rozpoznania przez Straż Miejską w Katowicach. 11 maja 2018 r. zgłoszenie przesłano do Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej, która jest właścicielem terenu, na którym znajduje się plac zabaw.
  ------------------------------------------------
 • 8 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49495. Dotyczył wybijających fekaliów w piwnicach przy ul. Kruczej 74. W dniu 9 maja 2018 r. sprawa została przekazana do weryfikacji służbom Katowickich Wodociągów S.A. Dnia 10 maja 2018 r. służby Katowickich Wodociągów S.A. dokonały czyszczenia kanalizacji.
  ------------------------------------------------
 • W dniu 9 maja 2018 r. zwróciliśmy się pisemnie do prezydenta miasta Marcina Krupy z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Dąbrówka Mała, przy alei Walentego Roździeńskiego. Chodzi o teren ograniczony ulicami Wiertniczą, Techników i al. W. Roździeńskiego, na którym zlokalizowane są m.in. sklepy Agata, IKEA, Park Handlowy RAWA oraz magazyny (w załączeniu mapa z dokładnym zasięgiem terenowym proponowanego opracowania mpzp). Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się zasadne ze względu na konieczność określenia warunków i kierunków rozwoju tej części miasta, a także wyznaczenie terenów, na których będą mogły zostać w przyszłości zrealizowane ewentualne inwestycje komunalne, stanowiące ważny interes społeczny (np. zabezpieczenie przed zabudową dostępnych działek pod linię szybkiego tramwaju). W odpowiedzi z dnia 5 czerwca 2018 r. wiceprezydent miasta Waldemar Bojarun poinformował, że wykazano zasadność przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Obecnie przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta Katowice w tej sprawie.
  ------------------------------------------------
 • W dniu 13 maja 2018 r. odbyły się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec, czyli tzw. rady dzielnicy. Do rady wszedł przedstawiciel naszej inicjatywy - Michał Bulsa - uzyskując 2. miejsce (na 33 kandydatów) i wynik 52 głosów.
  ------------------------------------------------
 • 13 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49666. Dotyczył uszkodzona nawierzchni jezdni wokół torowiska - rejon przejścia dla pieszych przy posesji ul. Obr. Westerplatte 82. 18 maja 2018 r. Tramwaje Śląskie S.A. poinformowały, że przedstawione uszkodzenia torowiska a dokładnie miejscowe braki wypełnienia komory szynowej spowodowane są wykonywaniem naprawy gwarancyjnej zleconej firmie TOR KRAK. Powstałe otwory w ciągu najbliższych dni przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostaną uzupełnione wypełniaczem odpowiednim dla przyjętej technologii naprawy. Otwory uzupełniono.
  ------------------------------------------------
 • 13 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49674. Dotyczył przepełnionego kontenera na odzież przy ul. Strzelców Bytomskich 17. W dniu 14 maja 2018 r. sprawa została przekazana do Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  ------------------------------------------------
 • 18 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49855. Dotyczył rozpędzania się samochodami i ich testowania na ul. Siewnej. W dniu 18 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawa jest rozpatrywana pod nr alertu 49854.
  ------------------------------------------------
 • 19 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49909. Dotyczył zniszczonej wiaty - gablota (rama z szybą wyciągnięte z zawiasów) na przystanku autobusowym Katowice Dąbrówka Mała Le Ronda (kier. Bogucice)W dniu 21 maja 2018 r. MZUM Katowice przyjął sprawę do rozpoznania. W tym samym dniu wiatę naprawiono (MZUM poinformował o tym fakcie 22 maja 2018 r.).
  ------------------------------------------------
 • 19 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49887. Dotyczył zniszczonej studzienki w rejonie ul. Wandy 24. W dniu 21 maja 2018 r. Katowickie Wodociągi naprawiły właz.
  ------------------------------------------------
 • 19 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49910. Dotyczył zniszczonej elewacji budynku przy ul. gen. H. Le Ronda 22 (pseudograffiti). W dniu 21 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawa jest rozpatrywana.
  ------------------------------------------------
 • 20 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49963. Dotyczył zaniedbanej zieleni, kruszących się płyt chodnikowych, rozchodzących się krawężników (rejon ul. gen. J. Hallera 20). W dniu 23 maja 2018 r. Zakład Zieleni Miejskiej poinformował, że zakład dostawi kosz na psie odchody na skwerku miejskim, naprawa nawierzchni zostanie wpisana do propozycji budżetowych na rok 2019, w obecnym budżecie brak środków finansowych.
  ------------------------------------------------
 • 20 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49957. Dotyczył zaniedbanej działki, nieskoszonej trawy, zarośli i śmieci przy ul. Strzelców Bytomskich. W dniu 21 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że przyjęła alert do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 20 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49954. Dotyczył zniszczonych elewacji budynki wzdłuż ul. gen. H. Le Ronda przez pseudokibiców. W dniu 21 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że przyjęła zgłoszenie do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 20 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49964. Dotyczył nieestetycznego, szpecącego okolicę muru z pseudograffiti przy ul. gen. J. Hallera. W dniu 21 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawa jest rozpatrywana.
  ------------------------------------------------
 • 20 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49958. Dotyczył latarnie, znaków i rynn wzdłuż całej ul. gen. H. Le Ronda, obklejonych reklamami, które szpecą i zaśmiecają całą okolicę. W dniu 20 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawa jest rozpatrywana.
  ------------------------------------------------
 • 20 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49956. Dotyczył pustostanu przy ul. gen. H. Le Ronda 1. W dniu 21 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach przyjęła zgłoszenie do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 20 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49952. Dotyczył pustostanu przy ul. gen. H. Le Ronda 75. W dniu 21 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach przyjęła zgłoszenie do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 20 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49955. Dotyczył pochylonej latarni ulicznej przy ul. gen. H. Le Ronda 24. W dniu 21 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że przyjął zgłoszenie do rozpoznania. W dniu 23 maja 2018 r. MZUM poinformował, że eksploatator TAURON po dokonanej nocnej wizji przedmiotowej latarni stwierdził, iż słup nie zagraża bezpieczeństwu i nie zostanie naprawiony.
  ------------------------------------------------
 • 21 maja 2018 r. przedstawiciele naszej inicjatywy uczestniczyli w sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała, która rozpoczęła się o godz. 17:00.
  ------------------------------------------------
 • 21 maja 2018 r. wystosowaliśmy pismo z apelem do władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budowy tramwaju wzdłuż al. W. Roździeńskiego i planów rozwoju sieci tramwajowej w aglomeracji katowickiej. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego będzie opracowywać dla całej aglomeracji - tzw. "model ruchu". Plany przystąpienia do takiego opracowania, jak podała Spółka Tramwaje Śląskie SA wpłynęły na zaniechanie przygotowania odrębnego dokumentu czyli tzw. studium przedprojektowego zaproponowanej, nowej linii tramwajowej wzdłuż al. W. Roździeńskiego. Przygotowywany projekt przez ZGiPSC będzie miał większą skalę i będzie ujmował zagadnienie transportu metropolitalnego kompleksowo. W związku z powyższym wysłaliśmy wspólnie portalem Bogucice.info, Radą Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca kolejne pismo związane z naszymi postulatami dotyczącymi poprowadzenia trasy szybkiego tramwaju przez wykorzystanie istniejących, niezabudowanych jeszcze terenów, m.in z wykorzystaniem dawnego szlaku piaskowej linii kolejowej.
  ------------------------------------------------
 • 21 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49984. Dotyczył niewidocznego przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Obr. Westerplatte (rejon przystanku tramwajowego Katowice Burowiec). W dniu 24 maja 2018 r. poinformowano, że alert przyjęto do rozpoznania. 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że jest w trakcie prac malarskich na ul. Obr. Westerplatte.
  ------------------------------------------------
 • 24 maja 2018 r. przedstawiciele naszej inicjatywy uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z cyklu „Podziel się historią”, które odbyło się  godzinie 15.00 w gmachu głównym Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. Józefa Szafranka 9. Spotkanie pt. „Katowice w aktach CIA. Wybrane przykłady z lat 1945–1989” poprowadził Michał Bulsa z Działu Historii MHK.
  ------------------------------------------------
 • 25 maja 2018 r. zapytaliśmy władze miasta o zmiany w budżecie miasta. W uzasadnieniu do Zarządzenia nr 1956/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok zaznaczono, że zmian dokonano w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 106 912 zł, podpunkt b) dotacji celowej bieżącej dla Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w wysokości 39 800 zł: - doposażenie grupy rekonstrukcyjnej Powstania Śląskiego, działającej przy 10-tej Harcerskiej Drużynie Żeglarskiej promującej historię i tradycję regionalną – 28 000 zł. W związku z powyższym zwróciliśmy się z prośbą o informację co wchodzi w skład pojęcia doposażenia drużyny; co zostanie zakupione i w jaki sposób zakupiony sprzęt / rzeczy będą promować historię i tradycję lokalną; czy na zakup i doposażenie będzie przeprowadzony przetarg lub wystosowane zapytanie ofertowe. W odpowiedzi z dnia 6 czerwca 2018 r. Wydział Kultury UM Katowice poinformował, że informuję, że w skład doposażenia grupy rekonstrukcyjnej w ramach inicjatywy wchodzi zakup: niestrzelających karabinów Mauser, replik bagnetów, replik pistoletów, replik granatów, pasów wojskowych, mundurów powstańczych, butów wojskowych, ładownic, siatki maskującej oraz repliki karabinu maszynowego MAXIM emitującego odgłosy wystrzałów. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” wystosuje zapytania ofertowe na zakup doposażenia grupy rekonstrukcyjnej. Wnioskodawca inicjatywy, zgodnie z zarządzeniem wykonawczym dot. inicjatywy lokalnej, po jej zakończeniu sporządzi sprawozdanie z działań. Zakupiony sprzęt będzie promować tradycję i historię poprzez używanie go podczas inscenizacji i wydarzeń organizowanych na terenie miasta Katowice, w czasie których będzie można zobaczyć przebieg wydarzeń historycznych, a także poznać tradycje śląskie. Zakup replik oryginalnego umundurowania wraz z osprzętem jest niezbędnym elementem funkcjonowania grupy. Grupa rekonstrukcyjna im. kpt. Roberta Oszka działa przy 10 Harcerskiej Drużynie Żeglarskiej. W jej skład wchodzą harcerze oraz młodzi mieszkańcy miasta, którzy corocznie uczestniczą oraz organizują inscenizację bitwy pod Wieżą Spadochronową, uczestniczą w festynach miejskich i dzielnicowych w różnych dzielnicach Katowic - Murckach, Szopienicach, Giszowcu. Grupa rekonstrukcyjna bierze także czynny udział w wydarzeniach upamiętniających i upowszechniających ważne wydarzenia historyczne, a szczególnie Powstania Śląskie. Jest zawsze obecna przy obchodach m.in. 11 listopada, 3 maja, inscenizacji rocznic obrony wieży spadochronowej, obchodów Powstań Śląskich. Głównymi adresatami prezentacji historycznych są mieszkańcy Katowic oraz województwa śląskiego, którzy poprzez udział w obchodach rocznic historycznych mogą w namacalny sposób poznać historię Polski i Śląska. Zajęcia grupy rekonstrukcyjnej propagują historię wśród młodych mieszkańców regionu poprzez zajęcia edukacyjne w szkołach, na biwakach, na piknikach, podczas organizacji świąt narodowych, regionalnych i kościelnych ( Św. Floriana), na dniach dzielnicy min.: Szopienic. Nieocenioną korzyścią działania grupy rekonstrukcyjnej jest wzrost świadomości historycznej mieszkańców Śląska.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50211. Dotyczył zniszczonego elementu dawnej latarni ulicznej (rejon przy al. W. Roździeńskiego, w sąsiedztwie McDonald's). W dniu 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50210. Dotyczył popisanej rozdzielni elektrycznej przy ul. Miedzianej. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50212. Dotyczył zniszczonego krawężnika i zapadniętej jezdni w rejonie skrzyżowania drogi bocznej od al. W. Roździeńskiego i ul. Burowieckiej. Chodzi także o przewrócony betonowy słup oraz drugi betonowy słup, złamany wskutek uderzenia samochodu. W dniu 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że alert przyjęto do rozpoznania pod kątem własności terenu.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50214. Dotyczył zniszczonego, przekrzywionego i wygiętego znaku drogowego z informacją o nazwie ulicy Burowieckiej. 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że sprawę przyjęto o rozpoznania. W dniu 30 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że znak będzie wymieniony do końca czerwca br.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50213. Dotyczył niewidocznych pasów na przejściu dla pieszych (konieczne odmalowanie - rejon ul. Burowieckiej). W dniu 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że przejście zostanie odmalowane w tym sezonie malarskim.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50216. Dotyczył wysypiska gruzu (rejon ul. Burowieckiej). W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50215. Dotyczył koczowiska bezdomnych, na które składa się ogromna ilość śmieci (rejon ul. Burowieckiej). W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50217. Dotyczył wysypiska śmieci w rejonie stacji elektroenergetycznej pomiędzy ul. Burowiecką a ul. Bohaterów Mote Cassino. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50218. Dotyczył budynku przy ul. Burowieckiej - obiekt po pożarze, grozi zawaleniem. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50219. Dotyczył zniszczonego mostu nad ciekiem wodnym, obsuniętych skarp i zagrożenia wpadnięciem do wąwozu cieku wodnego (rejon pomiędzy oczyszczalnią ścieków a zabudowaniami przy al. W. Roździeńskiego 188d). W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50220. Dotyczył ogromnego wysypiska śmieci, gruzu i zdezelowanych sprzętów RTV i AGD - cały teren dawnej stacji kolejowej Katowice Szopienic Wąskotorowe, na północ od ogrodzenia oczyszczalni. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50224. Dotyczył ogromnego terenu, będącego wysypiskiem śmieci, gruzu, zużytych sprzętów AGD, RTV, odpadów budowlanych - al. W. Roździeńskiego 188e (na południe od sklepu Carrefour). W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50225. Dotyczył popisanej wiaty na przystanku autobusowym Katowice Dąbrówka Mała Skrzyżowanie (kier. Sosnowiec). W dniu 28 maja 2018 r.MZUM Katowice poinformował, że informacja o konieczności usunięcia nielegalnych napisów została przekazane do eksploatatora celem realizacji w trybie pilnym.
  ------------------------------------------------
 • 26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50207. Dotyczył przepełnionego i zaśmiecony kontener na odzież w rejonie ul. Burowieckiej 6 (rejon kolonii Drajok). W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że alert przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50234. Dotyczył wulgaryzmów i graffiti na ścianie bocznej budynku przy ul. Deszczowej 12. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50233. Dotyczył wulgaryzmów na ścianie bocznej garaży od strony ul. Deszczowej (na wprost numeru 6). W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50236. Dotyczył zniszczonego krawężnika i fragmentu jezdni w rejonie stacji benzynowej przy ul. W. Roździeńskiego (rejon węzła z ul. Pod Młynem). W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50238. Dotyczył graffiti i wulgaryzmów na elewacji budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 4a. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska poinformowała, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50237. Dotyczył graffiti na elewacji budynku przy ul. Pod Młynem 38. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska poinformowała, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50239. Dotyczył obklejonego znaku drogowego z nazwami miast przy ul. Pod Młynem. W dniu 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że sprawę przyjęto do rozpoznania. W dniu 29 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że podejmie działania w zakresie doczyszczenia oznakowania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50240. Dotyczył obklejonego słupa latarni ulicznej przy przystanku autobusowym Katowice Dąbrówka Mała Pod MłynemW dniu 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50241. Dotyczył popękanej jezdnia ul. Strzelców Bytomskich w rejonie przystanku autobusowego Katowice Dąbrówka Mała Pod MłynemW dniu 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50243. Dotyczył popisanej rozdzielni prądu (wulgaryzmy) w rejonie skrzyżowania ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska poinformowała, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50242. Dotyczył popisanej elewacji budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 20. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska poinformowała, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50235. Dotyczył braku asfaltu i dziur na skrzyżowaniu ul. Chłodnej i ul. Zimowej. W dniu 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że sprawę przyjęto do rozpoznania.
  ------------------------------------------------
 • 27 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50232. Dotyczył zarośniętej skarpy przy zjeździe z al. W. Roździeńskiego, w sąsiedztwie bloków przy ul. Pogodnej. W dniu 28 maja 2018 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawę przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odział Katowice, który jest we władaniu wskazanego w zgłoszeniu terenu.
  ------------------------------------------------
 • 28 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alerty #50289, #50290, #50291, #50292, #50293, #50294, #50295, #50296, #50297. Dotyczyły popisanych elewacji i graffiti na ścianach budynków wzdłuż ul. gen. J. Hallera, ul. Braci Woźniaków i ul. Szopienickiej. W dniu 1 czerwca 2018 r. alerty zostały przyjęte do rozpoznania przez Straż Miejską w Katowicach.
  ------------------------------------------------
 • 29 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50392. Dotyczył popisanej skrzynki elektrycznej w rejonie Pętli Brynowskiej. W dniu 5 czerwca 2018 r. alert przyjęto do rozpoznania. Sprawą zajmuje się Straż Miejska w Katowicach
  ------------------------------------------------
 • 29 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50388. Dotyczył niedziałającego oświetlenia NA CAŁEJ ulicy A. Asnyka w Piotrowicach (poważne zagrożenie dla osób poruszających się po zmroku). W dniu 30 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że sprawę przyjęto do rozpoznania, a 4 czerwca 2018 r. poinformował, że oświetlenie naprawiono.
  ------------------------------------------------
 • 29 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50387. Dotyczył nieświecącej latarni na przejściu przez tory (rejon ul. A. Asnyka 32). W dniu 30 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że sprawę przyjęto do rozpoznania4 czerwca 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że latarnię naprawiono.
  ------------------------------------------------
 • 29 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50385. Dotyczył wulgaryzmów i graffiti w przejściu podziemnym pod ul. T. Kościuszki (rejon osiedla przy ul. Żurawiej). W dniu 5 czerwca 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że przyjął alert do rozpoznania. W dniu 6 czerwca 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że ponieważ wandale zamalowali graffiti właściwie całe przejście podziemne, konieczne jest malowanie przejścia w całości, nie fragmentarycznie - w terminie do końca czerwca 2018 r.
  ------------------------------------------------
 • 29 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50381. Dotyczył popisanej skrzynki elektrycznej (obok przystanku autobusowego Piotrowice Szkoła w stronę centrum Katowic). W dniu 5 czerwca 2018 r. alert przyjęto do rozpoznania. Sprawą zajmuje się Straż Miejska w Katowicach.
  ------------------------------------------------
 • 29 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50391. Dotyczył niewidocznego i zamazanego znaku drogowego przy ul. Żurawiej 78-80. W dniu 30 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że znak będzie wymieniony do końca czerwca br.
  ------------------------------------------------
 • 31 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50481. Dotyczył zapadniętego chodnika przy ul. gen. H. Le Ronda 12. W dniu 1 czerwca 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że przyjął sprawę do rozpoznania.

piątek, 8 czerwca 2018

Plan zagospodarowania dla terenów IKEI i Agaty? Jest szansa

W dniu 9 maja 2018 r. zwróciliśmy się pisemnie do prezydenta miasta Marcina Krupy z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Dąbrówka Mała, przy alei Walentego Roździeńskiego. Chodzi o teren ograniczony ulicami Wiertniczą, Techników i al. W. Roździeńskiego, na którym zlokalizowane są m.in. sklepy Agata, IKEA, Park Handlowy RAWA oraz magazyny (w załączeniu mapa z dokładnym zasięgiem terenowym proponowanego opracowania mpzp). Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się zasadne ze względu na konieczność określenia warunków i kierunków rozwoju tej części miasta, a także wyznaczenie terenów, na których będą mogły zostać w przyszłości zrealizowane ewentualne inwestycje komunalne, stanowiące ważny interes społeczny (np. zabezpieczenie przed zabudową dostępnych działek pod linię szybkiego tramwaju). W odpowiedzi z dnia 5 czerwca 2018 r. wiceprezydent miasta Waldemar Bojarun poinformował, że wykazano zasadność przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Obecnie przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta Katowice w tej sprawie.

środa, 6 czerwca 2018

niedziela, 3 czerwca 2018

Nowe interwencje

13 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49666. Dotyczył uszkodzona nawierzchni jezdni wokół torowiska - rejon przejścia dla pieszych przy posesji ul. Obr. Westerplatte 82. 18 maja 2018 r. Tramwaje Śląskie S.A. poinformowały, że przedstawione uszkodzenia torowiska a dokładnie miejscowe braki wypełnienia komory szynowej spowodowane są wykonywaniem naprawy gwarancyjnej zleconej firmie TOR KRAK. Powstałe otwory w ciągu najbliższych dni przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostaną uzupełnione wypełniaczem odpowiednim dla przyjętej technologii naprawy. Otwory uzupełniono.

------------------------------------------------------

26 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #50214. Dotyczył zniszczonego, przekrzywionego i wygiętego znaku drogowego z informacją o nazwie ulicy Burowieckiej. 28 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że sprawę przyjęto o rozpoznania. W dniu 30 maja 2018 r. MZUM Katowice poinformował, że znak będzie wymieniony do końca czerwca br.

czwartek, 31 maja 2018

Kolejne działania

19 maja 2018 r. poprzez stronę naprawmyto.pl/katowice dodaliśmy alert #49909. Dotyczył zniszczonej wiaty - gablota (rama z szybą wyciągnięte z zawiasów) na przystanku autobusowym Katowice Dąbrówka Mała Le Ronda (kier. Bogucice)W dniu 21 maja 2018 r. MZUM Katowice przyjął sprawę do rozpoznania. W tym samym dniu wiatę naprawiono.

31 marca 2018 r. zwróciliśmy się do MZUM Katowice z prośbą o rozważenie możliwości renowacji zapadniętego chodnika przy ul. Miedzianej, na rogu ul. Miedzianej i łącznicy alei W. Roździeńskiego, w rejonie przejścia dla pieszych. Chodnik naprawiono.

sobota, 26 maja 2018

Apel do władz metropolii i władz śląskich miast w sprawie rozwoju linii tramwajowych

21 maja 2018 r. wystosowaliśmy pismo z apelem do władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budowy tramwaju wzdłuż al. W. Roździeńskiego i planów rozwoju sieci tramwajowej w aglomeracji katowickiej. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego będzie opracowywać dla całej aglomeracji - tzw. "model ruchu". Plany przystąpienia do takiego opracowania, jak podała Spółka Tramwaje Śląskie SA wpłynęły na zaniechanie przygotowania odrębnego dokumentu czyli tzw. studium przedprojektowego zaproponowanej, nowej linii tramwajowej wzdłuż al. W. Roździeńskiego. Przygotowywany projekt przez ZGiPSC będzie miał większą skalę i będzie ujmował zagadnienie transportu metropolitalnego kompleksowo. W związku z powyższym wysłaliśmy wspólnie portalem Bogucice.info, Radą Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca kolejne pismo związane z naszymi postulatami dotyczącymi poprowadzenia trasy szybkiego tramwaju przez wykorzystanie istniejących, niezabudowanych jeszcze terenów, m.in z wykorzystaniem dawnego szlaku piaskowej linii kolejowej.